Các Dịch Vụ Nối Tóc Tại SALON MẸ ỚT

Nối Sáp

 • 40cm1.300.000đ/chùm
 • 50cm1.500.000đ/chùm
 • 60cm1.700.000đ/chùm
 • 70cm2.000.000đ/chùm

Nối Lông Vũ Tay

 • 50cm34.000đ/sợi
 • 60cm37.000đ/sợi
 • 70cm42.000đ/sợi

Nối Lông Vũ Máy

 • 50cm400.000đ/kẹp
 • 60cm450.000đ/kẹp
 • 70cm500.000đ/kẹp

Nối Light

 • Light Sáp100.000đ/sợi
 • Light Lông Vũ150.000đ/sợi

Kỹ Thuật Nối Dán

 • 40cm1.400.000đ/chùm
 • 50cm1.600.000đ/chùm
 • 60cm1.800.000đ/chùm

Kỹ Thuật Nối Máy 6D

 • 45cm160.000đ/kẹp
 • 55cm180.000đ/kẹp

Nối Mái Kim Cương

 • Mỏng5.000.000đ
 • Vừa8.000.000đ
 • Dày10.000.000đ

Nối Sáp Tẩy

 • 40cm2.000.000đ/chùm
 • 50cm2.200.000đ/chùm
 • 60cm2.400.000đ/chùm

Nối Lông Vũ Tẩy

 • Lông Vũ Tay65.000đ/sợi
 • Lông Vũ Máy85.000đ/sợi